Publications  

Books / Boeken:
KAARTWEVEN voor beginners, 6e druk !
First Steps in TABLET WEAVING
( PDF only )
Bijzondere kaartweefsels

Special Tablet Weaves
THE UNKNOWN TABLET WEAVING, Patterns/Structures from the Andes..
The Willful Pursuit of Complexity by Linda Malan and Kris Leet (PDF only)
Werkboek Kaartweeftechnieken, patronen met kettingflottering

Float Pattern Book
( Ned.-Eng ) PDF only.
Two-Thread Tablet Weaving Book
( Ned.-Eng ) PDF only.
In voorbereiding: Handboek The Vacant Hole

A Series of Pattern Books with short explanation (PDF only):
Een serie Werkschriften met een korte uitleg ( bij voorkeur PDF):

Werkschrift 1, Stippeltjesweefsel
Werkschrift 2, Mexicaanse Weefsels, (met weefkam)
Werkschrift 3, Stippeltjesweefsel 2
Werkschrift 4, Stippeltjesweefsel 2A, bredere patronen (wider patterns)
Werkschrift 5, Stippeltjesweefsel 3, Patronen voor 3 - 6 kleuren/colors.
Werkschrift 6, Pick-up weefsels, (met weefkam of getouw)
Werkschrift 7, Scandinavische banden, (met de weefkam of getouw)
Werkschrift 8, Bandweefsels uit Zuid Amerika.
Werkschrift 9,Totonicapan Banden, (op het getouw).
Werkschrift 10. Zuid Amerikaanse Pick-up Weefsels (ook als PDF)
Werkschrift 11.Banden in Dubbelweefsels (uitsluitend PDF)
Werkschrift 12. Pick-up banden in kleur (alleen PDF)

Alle Werkschriften zijn A4, met spiraalband en acryl beschermde omslag.

For questions and orders / voor vragen en bestellingen:
Please Press the Email button.

Shipping Now!
    Personal InformationLectures ans WorkshopsBack to the Homepage