Pattern Book 3 / Werkschrift 3  
 
 

Pattern Book Part 3: Pebble Weave 2
The Pattern Books Part 3 and 4 can be used together.
Most of the motifs have the same size,
so they can be combined on one band.

For Information about prices and order procedures please Mail.

Patronenwerkschrift Deel 3 : Stippeltjesweefsel 2.
Dit werkschrift is samen te gebruiken met Deel 4.
Ze geven een groot aantal werktekeningen van het zelfde formaat,
die daardoor te combineren zijn op een band.
Het aantal gebruikte kaarten varieërt tussen 10 en 60.
Voor informatie over prijzen en bestellen graag even mailen s.v.p.

  Ochre on Ochre  
    Next PatternbooksBack to the Publications