Personal Statement  

Weaving is a very special and ancient craft.
Very often it is part of the creation history of a people.
With the most simple means but with a rich fantasy and knowledge man created and creates beautiful weaves of great diversity for clothing, shelter and other means.
These unknown weavers from other times or cultures
have always been an inspiration to me.
I am especially interested in etnic weaving techniques and tablet weaving.
It is worth while that this knowledge can be preserved and kept alive
to make it available to new generations.
I hope my weavings, classes and publications will be a contribution to this.

Weven is een bijzonder, zeer oud, ambacht.
Vaak maakt het deel uit van de scheppingsmythe van een volk.
Met de eenvoudigste hulpmiddelen, maar met rijke fantasie en kennis scheppen en schiepen mensen weefsels in grote verscheidenheid en schoonheid
voor beschutting, kleding en allerlei gebruiksvoorwerpen.
Deze onbekende wevers van andere tijden of culturen hebben mij altijd geinspireerd.
Mijn belangstelling is vooral gericht op de oorspronkelijke werkwijzen en de daaruit voortkomende weefsels zodat de kennis bewaard kan blijven
en nieuwe generaties er op hun eigen manier van kunnen profiteren.
Mijn kennis wil ik overdragen door middel van weefsels, lessen en publikaties.

Marijke working in the Prehistory Museum in Eindhoven
       
Back to the HomepageWorkshops and LecturesBooks and pattern booksScarves, Bags and Bands